Konferencja SOOIPP 2019 – Forum Menedżerów
30-31 maja 2019, Warszawa

Temat konferencji

Forum Menedżerów

Program konferencji
Konferencja SOOIP – Forum Menedżerów

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXX Dorocznej Konferencji SOOIPP, która odbędzie się w dniach 30-31 maja 2019 r. w Warszawie.

Tegoroczna Konferencja jest szczególnym przedsięwzięciem. Jej celem jest dyskusja nad szeregiem zagadnień, które w ostatnich latach stały się przedmiotem ożywionych debat w środowisku menadżerów ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. Właśnie dlatego to jubileuszowe wydarzenie stowarzyszenia przybiera nową formułę.

Podczas Forum menadżerów ośrodków innowacji i przedsiębiorczości możliwe będzie spotkanie osób zarządzających ośrodkami, jak i podjęcie dyskusji z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie polityki państwa i regionów w obszarach interesujących naszych członków.

Tematami przewodnimi konferencji będą więc z jednej strony zagadnienia związane codziennym zarządzaniem ośrodkami, tematy szczególnie istotne w świetle cięgle zmieniającej się rzeczywistości legislacyjnej i formalno-administracyjnej oraz mającej wpływ na sposoby realizowania celów, które przyświecają ośrodkom bezpośrednio wspierającym przedsiębiorców i innowacyjność na poziomie regionalnym i centralnym.

Drugą ścieżką tematyczną, którą chcemy Państwu zaproponować są zagadnienia dotyczące rozwoju ofert ośrodków i dostosowania formuły ich funkcjonowania do zmieniających się oczekiwań naszych klientów, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z polityką Industry 4.0. Będziemy analizować zarówno perspektywę policymakers, jak i przedsiębiorców (tych początkujących jak i dużych innowacyjnych firm). W trakcie konferencji znajdzie się również miejsce do wymiany dobrych praktyk związanych m.in. z organizacją programów inkubacji i akceleracji.

Oba elementy konferencji to nawiązanie do istotnych zadań Stowarzyszenia jakim są przede wszystkim reprezentowanie i wspieranie osób pracujących w IOB i działających na rzecz przedsiębiorców. Oferta ośrodków innowacji i przedsiębiorczości jest już stałym elementem krajobrazu polskiej gospodarki. Nie można zapominać o tym, że kształtował się on również w trakcie kolejnych spotkań na konferencjach SOOIPP. Mamy nadzieję, że również w tym roku uda się wypracować i wskazać naszym członkom, jak i partnerom nowe sposoby budowania siły i innowacyjności gospodarki.

Udział w Konferencji wezmą polscy i zagraniczni managerowie, eksperci ze środowiska biznesu, ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, przedstawiciele administracji samorządowej i publicznej.

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy
Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce

Konferencja SOOIPP to

Inspirujący prelegenci
Inspirujący prelegenci
Praktyczna wiedza
Praktyczna wiedza
Ciekawe warsztaty
Ciekawe warsztaty
Nowatorskie metody
Nowatorskie metody
Patronaty honorowe
Partnerzy Konferencji
Konferencja SOOIPP 2019

Pobierz prezentacje z konferencji SOOIPP 2019