Konferencja SOOIPP 2019 – Forum Menedżerów
30-31 maja 2019, Warszawa

Temat konferencji

Forum Menedżerów

Konferencja SOOIP – Forum Menedżerów

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXX Dorocznej Konferencji SOOIPP, która odbędzie się w dniach 30-31 maja 2019 r. w Warszawie.

Tegoroczna Konferencja jest szczególnym przedsięwzięciem. Jej celem jest dyskusja nad szeregiem zagadnień, które w ostatnich latach stały się przedmiotem ożywionych debat w środowisku menadżerów ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. Właśnie dlatego to jubileuszowe wydarzenie stowarzyszenia przybiera nową formułę.

Podczas Forum menadżerów ośrodków innowacji i przedsiębiorczości możliwe będzie spotkanie osób zarządzających ośrodkami, jak i podjęcie dyskusji z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie polityki państwa i regionów w obszarach interesujących naszych członków.

Tematami przewodnimi konferencji będą więc z jednej strony zagadnienia związane codziennym zarządzaniem ośrodkami, tematy szczególnie istotne w świetle cięgle zmieniającej się rzeczywistości legislacyjnej i formalno-administracyjnej oraz mającej wpływ na sposoby realizowania celów, które przyświecają ośrodkom bezpośrednio wspierającym przedsiębiorców i innowacyjność na poziomie regionalnym i centralnym.

Drugą ścieżką tematyczną, którą chcemy Państwu zaproponować są zagadnienia dotyczące rozwoju ofert ośrodków i dostosowania formuły ich funkcjonowania do zmieniających się oczekiwań naszych klientów, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z polityką Industry 4.0. Będziemy analizować zarówno perspektywę policymakers, jak i przedsiębiorców (tych początkujących jak i dużych innowacyjnych firm). W trakcie konferencji znajdzie się również miejsce do wymiany dobrych praktyk związanych m.in. z organizacją programów inkubacji i akceleracji.

Oba elementy konferencji to nawiązanie do istotnych zadań Stowarzyszenia jakim są przede wszystkim reprezentowanie i wspieranie osób pracujących w IOB i działających na rzecz przedsiębiorców. Oferta ośrodków innowacji i przedsiębiorczości jest już stałym elementem krajobrazu polskiej gospodarki. Nie można zapominać o tym, że kształtował się on również w trakcie kolejnych spotkań na konferencjach SOOIPP. Mamy nadzieję, że również w tym roku uda się wypracować i wskazać naszym członkom, jak i partnerom nowe sposoby budowania siły i innowacyjności gospodarki.

Udział w Konferencji wezmą polscy i zagraniczni managerowie, eksperci ze środowiska biznesu, ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, przedstawiciele administracji samorządowej i publicznej.

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy
Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce

Konferencja SOOIPP to

Inspirujący prelegenci
Inspirujący prelegenci
Praktyczna wiedza
Praktyczna wiedza
Ciekawe warsztaty
Ciekawe warsztaty
Nowatorskie metody
Nowatorskie metody
Partnerzy Konferencji
Patronat
Konferencja SOOIPP 2019

Zapisz się na konferencje SOOIPP 2019 już teraz!

Zapisz się na konferencje