Partnerzy

Fundusz OPEN

Fundusz OPEN

Projekt "Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej" (OPEN) jest narzędziem mającym na celu zwiększenie dostępności do specjalistycznych kursów i studiów podyplomowych wśród osób pragnących podnieść swoje kompetencje zawodowe lub rozwinąć osobiste kompetencje. Fundusz stwarza możliwość podjęcia nauki osobom nie posiadającym wystarczających zasobów własnych do poniesienia jednorazowej opłaty za kształcenie.

Fundusz „OPEN” to zwrotna forma finansowania kształcenia dedykowana dla osób dorosłych. Pożyczki mogą zostać wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji. Można je wykorzystać na każdą dostępną formę kształcenia taką jak: szkolenia, studia podyplomowe, kursy związane z nabywaniem uprawnień itp. (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia) trwające nie dłużej niż 24 miesiące w placówce edukacyjnej posiadającej uprawnienia do prowadzenia działalności w kraju lub w Unii Europejskiej. Kształcenie może dotyczyć dowolnego obszaru wiedzy i kompetencji, również nie związanego z obecną aktywnością zawodową zainteresowanego. Ukończenie kształcenia premiowane jest przez Fundusz umorzeniem części pożyczonego kapitału (od 15% do 25% w zależności od spełnienia warunków określonych w regulaminie finansowania)

Okres realizacji projektu zaplanowano na okres od 01.01.2018 r. do 31.10.2020r., łączna wartość projektu wynosi 29 920 000 PLN

Realizatorami Projektu jest konsorcjum, w skład którego wchodzą: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach (instytucja finansowa udzielająca pożyczek), Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce z Poznania oraz firma doradcza PAG Uniconsult z Warszawy.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działania 4.1 Innowacje społeczne

www.open.frp.pl

Warsaw Business Journal

Warsaw Business Journal

Warsaw Business Journal to anglojęzyczny magazyn biznesowy, którego celem jest pokazywanie światu ważnych i interesujących treści na temat polskiego biznesu, gospodarki i ludzi. Przedstawia wydarzenia, historie, firmy i osoby, które z sukcesem tworzą polski rynek. Poprzez dogłębne analizy i rozmowy z liderami biznesu omawia najważniejsze trendy i kluczowe sektory polskiej gospodarki. Eksperckie komentarze na łamach pisma prezentują liczni specjaliści z zakresu nieruchomości, prawa czy tzw. inteligentnych miast.

Zawartość obejmuje autorskie treści, opracowania i wywiady o tematyce biznesowej. Magazyn uzupełnia i rozszerza newsy publikowane na stronie internetowej www.wbj.pl. W największym stopniu skupia się na sektorach nieruchomości, energii, zmian na rynku pracy, rozwoju technologii, social mediów oraz tematyce lifestyle’u.

Magazyn, wraz z rocznikiem „Book of Lists” wchodzi w skład grupy tytułów biznesowych wydawanych pod obecnym od ponad dwudziestu lat na polskim rynku brandem Warsaw Business Journal Group. Dystrybuowany jest w największych sieciach sprzedaży detalicznej oraz na najważniejszych wydarzeniach gospodarczo-ekonomicznych w kraju i za granicą, m.in. MIPIM, CEEQA, EXPO REAL, EFNI, Europejskim Kongresie Gospodarczym czy Forum Ekonomicznym w Krynicy

Patronaty honorowe
Partnerzy Konferencji
Konferencja SOOIPP 2019

Pobierz prezentacje z konferencji SOOIPP 2019